Prin prezenta clubul CS FC Olimpia Satu Mare este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Pop Vasile Lucian având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 25.01.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 5/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI