Prin prezenta clubul ASC Daco-Getica Bucureşti este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Nicoară Viorel având ca obiect încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 02.08.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 152/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI