Prin prezenta clubul ASA 2013 Târgu Mureş prin lichidator judiciar RTZ & Partners SPRL Filiala Bistriţa este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Moga Bogdan Mihai având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 27.02.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 52/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI