Prin prezenta clubul ASA 2013 Târgu Mureş prin lichidator judiciar RTZ & Partners SPRL Filiala Bistriţa este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Licu Emil Rafael având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 06.02.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 27/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI