Prin prezenta clubul ASA 2013 Târgu Mureş prin lichidator judiciar RTZ & Partners SPRL Filiala Bistriţa este informat că pe rolul CNSL au fost înregistrate cererile de chemare în judecată înaintate de către jucătorii Iacob Paul Alexandru şi Stoica Alexandru Iulian având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 30.01.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 15/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 16/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI