Prin prezenta clubul ACSM Olteniţa este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Subţirică Andrei Tiberiu având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 27.02.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 68/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI