Prin prezenta clubul ACSF Voinţa Turnu Măgurele este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Lică Robert Eusebiu având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 27.02.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 70/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI