Prin prezenta clubul ACS Foresta Suceava este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către antrenorul Lup Marius Daniel având ca obiect drepturi financiare în cauză cu un nou termen de judecată la data de 29.03.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 81/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI