Prin prezenta clubul ACS Foresta Suceava este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Renquin Wilhem Riad Youness având ca obiect încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 10.07.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 127/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI