Prin prezenta clubul ACS Foresta Suceava este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Nedelcu Dan Ionuţ având ca obiect încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 05.07.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 125/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI