Prin prezenta, Burnete Rareş Cătălin este informat asupra cererii de chemare în judecată înaintată de către clubul ACS Colţea 1920 Braşov cu termen de judecată la 11 august 2020 şi asupra faptului că trebuie să transmită către CNSL, conform art. 30.3 teza a II-a din RSTJF, întâmpinarea, precum şi toate documentele de care înţelege să se folosească în dovedirea punctului său de vedere, cu cel puțin 2 zile înaintea termenului de judecată, sub sancţiunea neluării lor în seamă.

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI