Prin prezenta, Briceag Marius Ionuţ este informat asupra cererii de chemare în judecată înaintată de către clubul SCM Râmnicu Vâlcea cu termen de judecată la 14 iulie 2020 şi asupra faptului că trebuie să transmită către CNSL, conform art. 30.3 teza a II-a din RSTJF, întâmpinarea, precum şi toate documentele de care înţelege să se folosească în dovedirea punctului său de vedere, cu cel puțin 2 zile înaintea termenului de judecată, sub sancţiunea neluării lor în seamă.

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI