Prin prezenta, clubul AFC Dunărea 2005 Călăraşi – pârât, este informat că cererea de chemare în judecată (având ca obiect pretenţii financiare), în contradictoriu cu reclamantul – Lungu Cezar Andrei, va fi analizată în şedinţa din data de 19.06.2019.

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 46/CNSL/2019 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI