Prin prezenta vă informăm că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de jucătorul Potecea Mihai Alexandru având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 23.02.2017

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI