Prin prezenta jucătorul Giafer Deniz este informat că în cauza sus-menţionată a fost acordat un nou termen de judecată la data de 10.08.2017

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI