Prin prezenta clubul CS Real Craiova este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de jucătoarea Obreja Iuliana având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale şi drepturi financiare în cauză fiind acordat un nou termen de judecată la data de 10.05.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 97/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI