Prin prezenta clubul CS FC Olimpia 2010 Satu Mare este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Cocian Angelo David având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale, prin acordul părților, cu termen la data de 22.02.2018.

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 49/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI