Prin prezenta clubul AFC ASA 2013 Târgu Mureş – prin lichidator juridic RTZ & Partners SPRL Filiala Bistriţa este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Mendy Gaston având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale pentru justă cauză cu termen de judecată la data de 23.01.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 269/CL/2017 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI