Prin prezenta clubul AFC ASA 2013 Târgu Mureş – prin lichidator juridic RTZ & Partners SPRL Filiala Bistriţa este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Petriș Tiberiu Claudiu având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 01.02.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 18/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI