Prin prezenta clubul AFC ASA 2013 Târgu Mureş – prin lichidator juridic RTZ & Partners SPRL Filiala Bistriţa este informat că pe rolul CNSL au fost înregistrate cererile de chemare în judecată înaintate de către jucătorii Schieb Marvin şi Neagu Alexandru Cătălin având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 01.02.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 20/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 22/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI