Prin prezenta clubul ACS FC Bistriţa este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Petruţ Pop Rareş având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 07.09.2017

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 213/CL/2017 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI