În perioada 7- 11 august 2017, la Târgu Secuiesc, se desfășoară Cursul de Formatori organizat de Școala Federală de Antrenori sub coordonarea directorului SFA, Dan Apolzan.

În primele două zile, temele dezbătute, sub îndrumarea formatorilor Christine Cioboată și Lucian Vișcoțel, au fost: Competențele formatorului, Cicluri de învățare / Ciclul lui Kolb.

Scopul acestui curs, este ca, la final, cei 20 de formatori care participă la cursurile organizate de Școala Federală de Antrenori să atingă următoarele obiective pentru a putea îndeplini pe viitorul următoarele sarcini:
– organizarea și conducerea Licenței UEFA C;
– lector la cursurile organizate de SFA;
– tutoriat
– implementarea metodologiei FRF

Ultimele trei zile de curs vor fi conduse de Ghenadie Scurtul, membru în Comisia UEFA JIRA.