Prin prezenta clubul AFC ASA 2013 Târgu Mureş – prin lichidator juridic RTZ & Partners SPRL Filiala Bistriţa este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Tornay Andrei Dan având ca obiect constatarea raporturi contractuale, prin acordul părților cu termen de judecată la data de 15.02.2018.

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 44/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI