"Lipsa apei este unul dintre principalele motive care perpetuează inegalitățile și excluziunea socială. A nu avea apă înseamnă a fi exclus de la școală. A nu avea apă înseamnă a nu avea acces  la un loc de muncă. A nu avea apă înseamnă a fi bolnav. În momentul de față, în discursul public la nivel național, se evită tema asigurării accesului la apă pentru toți locuitorii României și, de cele mai multe ori, tema este pasată în ograda autorităților publice locale. Autoritățile locale nu pot realiza demersurile necesare racordării la rețelele de apă curentă în afara unui cadru strategic și a unor resurse alocate specific pentru racordarea la apă", se menționează în documentul proiectului al cărui inițiator este Agenția "Împreună".

Această inițiativă este realizată în cadrul proiectului "Democrație participativă. Pilotarea unei inițiative cetățenești pentru comunitățile interetnice din România", proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Detalii despre acest proiect, găsiţi pe site-ul oficial: Apa nu e lux.

Federația Română de Fotbal susține inițiativa cetățenească privind accesul la apa potabilă în România prin ambasadorii săi, Miodrag Belodedici și Jean Vlădoiu.

VIDEO Jean Vlădoiu: http://bit.ly/1NhW0Cc

VIDEO Miodrag Belodedici: http://bit.ly/1GpvClm