Discuțiile s-au concentrat pe identificarea ariilor de intervenție, pe stabilirea obiectivelor și pe elaborarea unui plan de acțiuni pe un interval de minim trei ani. Au participat reprezentanți ai autorităților publice: Jandarmeria Română, Departamentul pentru Relații Interetnice, ai societății civile: Active Watch, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Fundația Motivation Romania, precum și parteneri ai FRF din Stakeholders Unit: Institutul Ovidiu Șincai.

Fotbalul, în multiplele sale forme de manifestare, sportive și sociale, are, în viziunea membrilor Grupului de Lucru, o puternică valoare educativă, majoritatea punctelor de vedere concentrându-se pe importanța educației antidiscriminatorii prin intermediul fotbalului. Totodată s-a pus accentul pe nevoia de cooperare între diverșii stakeholderi, în scopul implementării cu succes a strategiei.

Următoarea întâlnire a Grupului de Lucru va avea loc la începutul lunii martie, când se va discuta pe marginea documentului final.