UPDATE | În urma analizării contestațiilor formulate, Comisia a  recorectat lucrările în cauză și a constatat că toate acestea sunt nefondate. Drept urmare, contestațiile au fost respinse.

În urma corectării lucrărilor au fost declaraţi admişi un număr de 104 candidaţi. Rezultatele examenului sunt disponibile în format electronic aici:

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

LISTA CANDIDAŢILOR RESPINȘI

Eventualele contestaţii se pot formula până azi, 18 iulie 2018, ora 18:00, la registratura FRF, urmând ca acestea să fie soluţionate în aceeaşi zi.

► Procedura de organizare și desfășurare a examenului s-a făcut potrivit Regulamentului care poate fi consultat AICI.