Sala ”Nicolae Dobrin” a Casei Fotbalului a fost gazda probei scrise, în care participanţii la examen au avut la dispoziţie două ore pentru a răspunde la cele 50 de întrebări ale testului tip grilă, cu trei variante de răspuns și cu o singură variantă corectă. Din oficiu s-a acordat 1 punct, iar fiecare răspuns corect a valorat 0,18 puncte.

În stabilirea punctajului final pentru admiterea la cursurile de licenţă B s-au luat în calcul, procentual, următoarele criterii:
– 50% – examenul scris
– 20% – studiile universitare sau postliceale
– 20 % – cariera de jucător
– 5% – experienţa în antrenorat cu carnet
– 5% – deţinerea licenţei C

Rezultatele finale ale examenului au fost anunţate în cursul zilei de 29 ianuarie, lista candidaţilor admişi fiind disponibilă în format electronic: LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

Şcoala Federală de Antrenori a comunicat şi răspunsurile corecte la cele 50 de întrebări, care sunt disponibile în format electronic: RĂSPUNSURI GRILĂ EXAMEN LICENŢĂ B

Termenul limită pentru trimiterea contestaţiilor este 2 februarie 2016, ora 14:00.