– Testul de cunoștințe va conține 30 de întrebări, în sistem grilă, cu trei variante de răspuns.

– Un singur răspuns la întrebare este corect și va fi notat cu un punct. Dacă la o întrebare vor fi bifate două răspunsuri sau nu va fi bifat niciun răspuns,  respectiva întrebare va fi notată cu zero puncte.

– Timpul acordat pentru soluționarea testului de cunoștințe este limitat la maximum 60 de minute.

– Comisia va declara admis la examen candidatul care obține minimum 21 de puncte.

– Comisia va completa locurile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de fiecare candidat.

– Dacă punctajul obținut de candidatul aflat pe locul 100 este obținut și de alți candidați aflați pe locurile următoare, atunci departajarea se va face în funcție de punctajul obținut la secțiunea „ROAF”.

– Dacă după departajarea stabilită la alin. 2 mai mulți candidați vor avea același punctaj, atunci departajarea acestora se va face în funcție de secțiunea „Legea”.

– Dacă și după departajarea stabilită la alin. 3 vor fi mai mulți candidați cu același punctaj, atunci se va suplimenta numărul de locuri.

– Comisia va publica pe site-ul FRF punctajul obținut de fiecare candidat. Publicarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de observator de joc al FRF se va face în termen de 24 de ore de la încheierea examenului.

– Candidații pot depune contestații, în scris, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor pe site-ul oficial al FRF.

– Contestațiile vor fi transmise pe fax  la nr. 0213029177 sau la adresa de e-mail licente@frf.ro

– Contestațiile vor fi soluționate de Comisie până luni, 11.08.2014.

– Contestațiile transmise după termenul stabilit la art. 9 nu vor fi luate în considerare.

– Soluțiile stabilite de Comisie sunt irevocabile. Comisia va publica pe site-ul FRF soluționarea contestațiilor.