Regulament Concurs “Ideile tale te duc pe stadion!”
 

Organizatorul concursului

 

Organizatorul este Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, sector 2 , cod fiscal R9825583, cod IBAN RO13RNCB0082000508790001 Banca BCR filiala Unirea, reprezentată prin domnul Răzvan Burleanu, în calitate de Președinte.

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară în perioada 11 octombrie 2014 – 1 noiembrie 2014. Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul www.frf.ro, pe data de 5 noiembrie 2014.

2. Mecanism de joc

Trimite un e-mail la adresa suporteri@frf.ro până pe 1 noiembrie 2014 care să conțină trei idei pe care Federația Română de Fotbal crezi că ar trebui să le transpună în realitate și răspunsurile corecte la două întrebări, ale căror răspunsuri pot fi găsite în programul de meci tipărit pentru suporterii prezenți pe Arena Națională, la meciul România – Ungaria, din 11 octombrie 2014, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2016.

Cele două întrebări la care trebuie oferit răspuns sunt:

a)      Care sunt cei doi portari români legitimați la Honved Budapesta?

b)      Care sunt cei mai periculoși doi jucători maghiari în opinia lui Marius Niculae?

Din rândul participanților care răspund corect, vor fi aleși 12 autori ai celor mai interesante propuneri pentru Federația Română de Fotbal și vor fi premiați, pe baza unei ierarhii stabilită de Departamentul de Comunicare al FRF. Numele câștigătorilor vor fi anunțate pe site-ul www.frf.ro pe data de 5 noiembrie 2014.

 

3. Premii

Premiile constau în:

10 x 2 bilete la toate meciurile găzduite pe teren propriu de echipa națională de fotbal a României, amicale și oficiale, din momentul anunțării câștigătorilor și până la data de 1 ianuarie 2016.

1 x echipament de joc al echipei naționale, format din tricou, șort și jambiere

1 x minge oficială Adidas

Câștigătorii vor fi contactați de Organizator și vor intra în posesia premiilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorți. În privința câștigătorilor celor două bilete  la toate meciurile-gazdă ale echipei naționale de fotbal a României, aceștia vor intra în posesia lor cu maximum 7 (șapte) zile înaintea fiecărui meci. Premiile nu pot fi convertite în bani.

Organizatorul va suporta eventualele costuri legate de transportul premiilor.

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

 

Valoarea totala aproximativa a premiilor este de aproximativ 3225 de euro (TVA inclus).

 

4. Dreptul de participare

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Federației Române de Fotbal și al Societății Române de Televiziune, precum și a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris și pe baza datelor de identitate ale părinților sau ale tutorelui legal.

În cazul constatării folosirii unor conturi de e-mail false, special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

5. Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

 

Datele personale ale participanților la concurs sunt colectate și procesate strict pentru scopul concursului, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, de către Federația Română de Fotbal, cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, sector 2, București. Federația Română de Fotbal este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub numărul 32783.

 

Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, adresa e-mail). Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acordul expres ca numele, prenumele și imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice și să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video și print. Informațiile furnizate de către participanții-câștigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor și în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing și publicitate de organizatorii concursului. Refuzul câștigătorilor de a furniza datele pentru validarea și acordarea câștigurilor determină neacordarea cistigurilor.

Organizatorul se obligă să nu difuzeze datele cu caracter personal către terți, cu excepția societăților implicate în derularea loteriei publicitare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opunfseți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Federația Română de fotbal, cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, sector 2, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date – Orice persoana vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea. Dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.

Dreptul de interventie asupra datelor – Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ștergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.

Dreptul de opozitie – Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, Daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justitiei – Orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

 

6. Impozitul pe venitul obtinut

Organizatorul isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a cistigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi retinut din cistig (valabil numai pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. In cazul castigurilor in bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adica din valoarea bruta a castigului, se retine castigatorului impozitul aferent), bunul in posesia caruia intra reprezentand castigul dupa impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal.

7. Forta majora

Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.

Loteria publicitara va fi intrerupta in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.

8. Alte prevederi

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.frf.ro. Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.frf.ro  si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate de Organizator vor fi facute la adresa organizatorului pana la sfirsitul concursului.

 

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.