Aceste propuneri vor fi supuse votului în Adunarea Generală FRF din 27 mai 2017 și vizează atât acordarea cadrului intern cu cel european, cât și continuarea reformării pentru o desfășurare optimă a activității fotbalistice din România în plan sportiv și instituțional.

O nouă structură a Comitetului Executiv

• doi reprezentanți ai cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori (anterior, un reprezentant)

• doi reprezentanți ai Asociațiilor Județene de Fotbal în Comitetul Executiv (anterior, un reprezentant, în calitate de vicepreședinte de drept al FRF)

• doi reprezentanți ai cluburilor de Liga 1 în Comitetul Executiv, dintre care unul este, de drept, președintele LPF (anterior, doi reprezentanți ai cluburilor de Liga 1 plus președintele LPF, prim vicepreședinte de drept al FRF)

ARGUMENTE

• Implementarea principiului proporționalității în activitatea organului executiv de conducere a fotbalului românesc. Astfel, din totalul de 15 voturi (15 membri în formula actuală), un singur reprezentant pentru fotbalul la nivel juvenil ar prelungi raportul de neproporționalitate având în vedere importanța esențială, strategică, a acestui sector pentru fotbalul românesc. Același argument se aplică pentru reprezentanții AJF, în raport cu numărul proiectelor desfășurate în cadrul fiecărui județ și cu caracterul fundamental, de bază a piramidei fotbalistice, pe care îl asigură acestea.

• Implementarea principiului reprezentativității în activitatea organului executiv de conducere a fotbalului românesc. Liga 1, cu 14 cluburi în formatul actual, beneficiază, în fapt, de trei reprezentanți în Comitetul Executiv, prin prezența a doi reprezentanți ai cluburilor și a președintelui LPF. În același timp, AJF-urile, în număr de 42, acoperind un procent de peste 99% din totalul jucătorilor de fotbal din România, având activitate extinsă geografic și ca diversitate, au un singur reprezentant. Iar cluburile cu activitate exclusivă de copii și juniori, într-un număr impresionant, tot un singur reprezentant. Reprezentarea la nivel de Liga 3, competiție care înseamnă, la rându-i, un număr mare de cluburi, va fi asigurată prin introducerea Comisiei pentru Fotbalul Amator, detaliată mai jos.

• Prin aceste modificări ce transformă Comitetul Executiv într-un organism dinamic a cărui componență respectă principiile proporționalității și reprezentativității, FRF preia și structura numerică a Comitetului Executiv UEFA, adică un Președinte și 15 membri.

Vicepreședinți aleși, nu de drept, și cu atribuții specifice

Cei doi vicepreședinți FRF, membri ai Comitetului Executiv, nu vor prelua de drept această funcție, prin calitatea lor de reprezentanți LPF și AJF, ci vor fi votați de Comitetul Executiv din rândul acestora și vor avea, pentru prima oară, atribuții specifice.

ARGUMENTE

• Acordarea la normele UEFA, așa cum prevăd acestea în articolul 21, alineatul 4 din Statutul forului continental, unde vicepreședinții sunt aleși de către Comitetul Executiv UEFA și nu preiau de drept aceste funcții.

• Până acum, vicepreședinții FRF nu aveau atribuții specifice, ci doar de natură a asigura funcționarea în lipsa Președintelui. Prin această reformă, se dorește împuternicirea acestora cu atribuții specifice, conferite de reprezentanții fotbalului care îi și votează, extinzând astfel rolul vicepreședintelui în zona de activitate directă, proactivă.

• Membrii Comitetului Executiv, cunoscând atât specificul general, cât și contextul particular al fiecărei zone de activitate, dar și necesitățile mecanismului instituțional FRF ce trebuie asigurate prin vicepreședinți, au cum responsabilitatea și datoria de a alege, din rândul lor, persoanele care pot îndeplini atribuții clare, concrete, pentru dezvoltarea fotbalului.

Limitarea numărului de mandate pentru membrii CEx

Limitarea numărului de mandate pentru membrii Comitetului Executiv: nicio persoană nu poate deține funcția pentru mai mult de 3 mandate.

ARGUMENTE

• Ultimul Congres UEFA, desfășurat în aprilie 2017 la Helsinki, a adus modificarea Statutului UEFA prin limitarea numărului de mandate ale Președintelui și ale membrilor Comitetului Executiv la numărul de trei. Astfel, propunerea FRF vine să acorde cadrul de funcționare intern cu cel european.

• Limitarea numărului de mandate ale președintelui FRF (care este și președintele Comitetului Executiv), reformă propusă de actuala administrație FRF și votată deja de Adunarea Generală, impune extinderea acestei limitări și la nivelul membrilor Comitetului Executiv.

• Principiul consacrat prin introducerea acestei limitări a numărului de mandate constituie un pilon fundamental al bunei guvernanțe în fotbal.

Promovarea și protejarea standardelor etice și de bună guvernanță

Instituirea unui nou obiectiv principal pentru FRF: promovarea și protejarea standardelor etice și de bună guvernanță în fotbalul românesc. Acest demers este completat prin introducerea Codului de Etică printre documentele elaborate de Comitetul Executiv (punctul k în cadrul articolului 46).

ARGUMENTE

• Membrii FRF au votat în unanimitate Planul Strategic pentru Dezvoltarea Fotbalului din România 2015-2020, îmbrățișând cele 10 valori din cadrul acestuia, toate reunite sub în standardele etice și de bună guvernanță (Iubește fotbalul, Meritocrație, Integritate, Cooperare și Încredere, Autonomie și Subsidiaritate, Bună Guvernanță, Dezvoltare și Performanță, Nu violență, nu rasism, Fair-Play, Perseverență). Consacrarea și protejarea acestor valori devin acum, în concret, obiectiv al FRF menționat în Statut.

• Ultimul Congres UEFA, desfășurat în aprilie 2017 la Helsinki, a adus modificarea Statutului UEFA prin introducerea unui articol dedicat consacrării standardelor etice și a bunei guvernanțe drept obiective ale fotbalului european. Astfel, propunerea FRF vine să acorde cadrul de funcționare intern cu cel european.

• Introducerea unui Cod de Etică elaborat cu responsabilitate, coerent și cu aplicabilitate, reprezintă o necesitate imperioasă în contextul dezvoltării sportive și instituționale a fotbalului românesc, dar și având în vedere provocările actuale din fotbalul românesc. Totodată, o acordare cu practica internațională, câtă vreme FIFA funcționează respectând un Cod de Etică.

Eficiență sporită în dezvoltarea fotbalului amator și profesionist

Constituirea a două noi comisii federale, una pentru fotbalul profesionist, alta pentru fotbalul amator. Rolul acestora este de a promova și apăra interesele fotbalului și ale cluburilor, profesioniste și amatoare, analizând principalele aspecte legate și formulând propuneri către FRF cu privire la dezvoltarea fiecărui nivel fotbalistic în parte.

ARGUMENTE

• Fotbalul românesc are nevoie de două organisme funcționale care să completeze reprezentarea la nivel decizional a fotbalului amator și profesionist din cadrul Comitetului Executiv cu o implicare la nivel tehnic, prin analiză, elaborare de proiecte și propuneri, activitate continuuă și permanentă dedicată fiecărui sector, identificarea mecanismelor pentru finanțatorii privați și autoritățile locale la nivel investițional.

• Cele două nivele, amatori și profesioniști, sunt congruente în piramida fotbalului, astfel că în plan sportiv nu poate fi concepută o separare a activității de strategie și dezvoltare pe termen mediu și lung, după cum există în plan organizatoric și instituțional (FRF-LPF). Prin aceste două noi comisii, fiecare nivel are parte de o asigurare a specificității lui, cu proiecte dedicate și strategii proprii, dar armonizate în beneficiul comun.

Solidaritate financiară la toate nivelurile

Instituirea unui nou obiectiv principal pentru FRF și anume “stabilirea criteriilor de alocare a resurselor prin implementarea și respectarea principiului solidarității financiare la toate nivelurile, precum și al solidarității financiare între sportul profesionist și cel amator”.

Argumentele pentru instituirea acestui principiu pot fi consultate pe larg AICI.