1. S-a stabilit data de 30 aprilie ca termen-limită pentru achitarea datoriilor financiare restante către alte cluburi și către angajați, înregistrate la data de 31 martie pentru acordarea licenței de Liga I, începând cu procesul de licențiere pentru sezonul competițional 2015-2016.

2. Se sancționează cu penalitate financiară și/sau cu deducerea punctelor, încălcarea cerințelor minime pentru acordarea licenței de Liga I, începând cu sezonul competițional 2015-2016.  Penalitatea financiară va avea o valoare cuprinsă între 5.000 – 50.000 lei, în funcție de importanța cerinței neîndeplinite de la criteriile: sportive, infrastructură, personal și juridice. Deducerea punctelor se va aplica pentru neîndeplinirea cerințelor criteriului financiar privind achitarea datoriilor financiare restante către alte cluburi și către angajați. Se va aplica o penalitate de trei puncte dacă, până la data de 30 aprilie, clubul solicitant de licență nu va demonstra că a achitat datoriile financiare restante la 31 martie către alte cluburi din activitatea de transfer a jucătorilor. De asemenea, se va aplica o penalitate de trei puncte dacă, până la data de 30 aprilie, clubul solicitant de licență nu va demonstra că a achitat datoriile financiare restante la 31 martie către angajați. Comisia de apel poate reduce penalitatea financiară la jumătate, dacă până la termenul-limită de apel solicitantul de licență face dovada îndeplinirii cerințelor minime pentru acordarea licenței de Liga I. De asemenea, Comisia de apel poate reduce sancțiunea cu un punct, dacă solicitantul de licență face dovada îndeplinirii cerințelor minime financiare pentru acordarea licenței de Liga I, până la termenul-limită de apel. În cazul în care clubul solicitant de licență nu face dovada îndeplinirii cerințelor minime financiare pentru acordarea licenței de Liga I, până la termenul-limită de apel, Comisia de apel poate sancționa cu încă un punct deducere încălcarea cerințelor minime financiare, cu excepția cerințelor de la articolul 45, pentru care va refuza licența.

3. Se introduce fair play-ul financiar în timpul desfășurării campionatului național Liga I   care prevede monitorizarea cluburilor din Liga I (cele care nu participă în competițiile UEFA) privind lipsa datoriilor restante către alte cluburi și către angajați.

4. Se sancționează cu deducerea punctelor încălcarea cerințelor de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I, începând cu procesul de monitorizare pentru sezonul competițional 2015-2016. Dacă la data de 30 septembrie clubul licențiat nu va face dovada achitării datoriilor financiare restante către cluburi și către angajați, înregistrate până la data de 30 iunie, clubul respectiv va fi sancționat cu un punct depunctare. Dacă nici la data de 31 octombrie clubul licențiat nu va face dovada achitării acelor datorii înregistrate la 30 iunie, clubul respectiv va fi sancționat cu două puncte depunctare.

5. Se sancționează cu deducerea a șase puncte intrarea în insolvență a unui club, după data de 1 iulie 2015, începând cu sezonul competițional 2015-2016. Sancțiunea operează numai pentru cluburile care participă la campionatul național Liga I și va fi aplicată în sezonul pentru care solicită licența. De exemplu, dacă un club care are dreptul sportiv să participe la campionatul național Liga I în sezonul 2016-2017, dar a intrat în insolvență după data de 1 iulie 2015, va fi sancționat cu 6 puncte deducere din clasamentul pentru sezonul competițional 2016-2017.

Sancțiunile pentru încălcarea cerințelor de licențiere pentru Liga I și sancțiunile pentru încălcarea cerințelor de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I, sunt cele prevăzute în Anexa II  a Regulamentului național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2014, postat pe site-ul FRF la secțiunea Documente, rubrica Licențiere.

Sancționarea cu depunctarea și/sau penalități financiare operează numai pentru cluburile care participă la campionatul național Liga I, în sezonul pentru care s-a acordat licența cu sancțiuni. 

Sancțiunile cu deducerea punctelor pentru încălcarea cerințelor de monitorizare financiară vor fi dictate de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, la solicitarea Directorului de licențiere și vor fi aplicate cluburilor din Liga I, începând cu sezonul competițional 2015-2016.

Administrația de Licențiere a FRF