Federația Română de Fotbal a fost implicată activ pe tot parcursul procesului de consultări publice, prin intermediul reprezentanților săi, în proiectul de modificare a Codului Fiscal, fixându-și ca obiectiv  reglementarea unui cadru propice dezvoltării sectorului sportiv.

Având în vedere Obiectivul strategic nr. 5 privind Creșterea atractivității și a vizibilității fotbalului, respectiv Obiectivul specific 5.2, punctul 5 Politici publice din Planul strategic pentru dezvoltarea fotbalului din România 2015-2020, aprobat în cadrul Adunării Generale din 30.03.2015, vă aducem la cunoștință următoarele modificări legislative ale Codului Fiscal venite în sprijinul dezvoltării sportului la nivel național, cu aplicabilitate din 1 ianuarie 2016.

Articolul 25 din noul Cod Fiscal mărește plafonul pentru acordarea de sponsorizări. Astfel, o companie va avea posibilitatea de a acorda cu titlu de sponsorizare o sumă de bani până în limita de 0,5% din cifra sa de afaceri din 20% impozit datorat, în loc de procentul de 0,3% de până acum. Sponsorizarea poate constitui o sursă de finanțare privată importantă și prin mărirea plafonului sumele disponibile vor crește proporțional.

Prevederile art. 62 lit. w) referitoare la neimpozitarea primelor acordate sportivilor pentru îndeplinirea unor obiective de performanță își extind sfera de aplicare și asupra cluburilor sportive. Astfel, primele sau indemnizațiile acordate sportivilor sau staff-ului tehnic pentru obținerea calificării și participării la competiții intercluburi oficiale europene sau mondiale vor fi scutite de impozit. Prevederea vine în sprijinul încurajării sportului de performanță și al recunoașterii importanței participării cluburilor în competiții continentale sau mondiale.

O nouă modificare apare și în cazul cotelor procentuale ale asigurărilor sociale. În situația în care un venit depășește cuantumul de 5 salarii medii brute, cota pentru asigurările sociale plătite de angajat și anagajator și pentru asigurarea socială de sănătate plătită individual va fi plafonată în limita valorii celor 5 salarii medii brute, urmând ca orice sumă care depășește acest plafon să nu mai fie impozitată cu aceste 3 categorii de contribuții sociale.

Cea mai importantă modificare în cadrul Codului Fiscal apare în cuprinsul art. 291 alin. (3) care prevede o cotă redusă la 5% a TVA-ului perceput pentru accesul la evenimente sportive. Această excepție de la cota standard de TVA pentru biletele de acces la evenimentele sportive reprezintă o armonizare a prevederilor legislative naționale cu prevederile Directivei 2006/112/CE, care permite expres această derogare.

Noile modificări au fost susținute din dorința de a optimiza din punct de vedere legislativ cadrul fiscal, cu respectarea specificității sportive, dar și a rigorilor și normelor imperative din acest domeniu existente la nivel european. Totodată, aceste noi prevederi demonstrează importanța națională acordată sportului, în vederea creșterii economice a acestui sector, care poate genera efecte benefice pentru întreaga societate.

FRF își va continua demersurile de schimbare a cadrului legislativ, în special a Legii Sportului, pentru ca fotbalul să poată beneficia de un mediu cât mai favorabil dezvoltării acestui fenomen.