Federația Română de Fotbal a început încă din 2015 demersurile de modificare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, în sensul de a crea noi mecanisme de finanțare a sportului. În principal, FRF a solicitat clarificarea modului în care autoritățile locale pot finanța sportul și cuantumul în care o pot face. O serie de proiecte de dezvoltare sportivă au fost suspendate sau chiar anulate din cauza ambiguității legislației și acest lucru a fost reclamat și de către autorități și de către beneficiari – cluburile sportive.

Întrucât numeroase cluburi au comunicat în mod oficial că impunerea unui prag de 5% limitează în fapt finanțările primite din partea autorităților locale, existând situații în care cluburile primesc mai puțini bani, și în vederea respectării principiului autonomiei locale, în noua Ordonanță pragul de 5% a fost înlăturat, pentru a încuraja autoritățile locale să sprijine cât mai mult sportul.

O altă modificare importantă o reprezintă extinderea aplicabilității contractului de activitate sportivă pentru o mai largă categorie de participanți. Astfel, conform regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale, alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive vor beneficia de posibilitatea încheierii acestui tip de contract specific.

Alte modificări vizează autorizarea sportivilor de performanță de către federația sportivă națională, în baza unui ordin emis de MTS, posibilitatea finanțării asociațiilor sportive școlare și universitare sau salarizarea personalului din structurile publice.

Restul preverilor OUG 38/2017 rămân în vigoare așa cum au fost ele formulate prin ordonanță. În consecință, cluburile sportive care vor să încheie un contract de activitate sportivă cu jucătorii au obligația legală de a include în respectivul contract toate prevederile menționate în Ordinul privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă nr. 631 din 19 iunie 2017. Cluburile au posibilitatea de a adăuga și alte clauze negociate, în limita prevederilor legale și a regulamentelor FRF.

De menționat că majoritatea acestor măsuri privesc entitățile bugetare, fie ele federații sau cluburi. Federația Română de Fotbal este o entitate de drept privat și, ca atare, nu a făcut toate aceste demersuri în beneficiu propriu. Îmbunătățirea legislației sportului este un deziderat pe care FRF și l-a asumat în Strategia sa pentru dezvoltarea întregului mediu sportiv din România și cu efecte benefice directe asupra afiliaților săi, cluburi de drept public, cluburi de drept privat și asociațiile județene de fotbal.