Documentele necesare pentru depunerea dosarului, conform prevederilor Regulamentului FRF privind Intermediarii, ediția 2015, sunt următoarele:
 
– Cererea de înregistrare ca Intermediar persoană fizică și/sau juridică;
– Declarația conf. art.4 din Anexa 2;
– Copia actului de identitate și/sau copia Certificatului Unic de Înregistrare/Certificatului de Înregistrare Fiscală;
– Cazierul judiciar, emis cu maximum 15 zile anterior datei de depunere, al persoanei fizice și/sau juridice;
– Copia chitanței/OP și a extrasului bancar privind achitarea sumei de 1.500 EUR, la cursul BNR din ziua efectuării plății.
 
Pentru consultarea Regulamentului și pentru descărcarea documentelor necesare completării dosarului, accesați FRF.ro/intermediari.