Se pot înscrie la examenul de acreditare numai persoanele juridice care au obiect de activitate auditul financiar.

Data limită a depunerii solicitării și a documentației aferente, conform Caietului de sarcini, este 26 octombrie 2015, ora 24:00.

Faza de preselecție se va desfășura până la data de 30 octombrie 2015, urmând ca examenul de acreditare să aibă loc pe 26 noiembrie 2015, ora 12:00.

Pentru mai multe informații, puteți accesa: Caietul de sarcini pentru auditorii financiari

Pentru detalii referitoare la examentul de acreditare: Informaţii privind examenul de acreditare