Fiind o entitate activă și extinsă, FRF este conștientă de impactul său în cadrul comunității. Ca parte a acestui angajament, consideră că asociațiile de fotbal au un rol vital în reducerea la minimum a acestui impact al ligii, clubului, personalului și fanilor asupra mediului înconjurător.

FRF a fost unul dintre pionierii acțiunii de mediu în fotbal, fiind implicată în proiectul Life TACKLE, susținut de UEFA, încă din 2017. Federația Română de Fotbal și-a asumat un angajament de durată și își desfășoară toate activitățile și evenimentele pe baza valorii fundamentale a respectului și a principiilor de dezvoltare durabilă și își propune să fie un exemplu pentru ceilalți și să asigure o moștenire pozitivă pentru viitor.

Scopul principal este de a reduce impactul asupra mediului și de a îmbunătăți continuu, sensibilizând organizațiile sportive și comunitățile, invitând în același timp tot mai mulți actori să ia parte la acest demers.

  1. Un exemplu de urmat

Toți angajații FRF sunt aliniați la aceleași principii, deschid calea ca exemple și joacă un rol vital pentru mediu. Asociația este conștientă de responsabilitățile sale și caută să reducă la minimum riscurile de mediu asociate operațiunilor companiei.

  1. Acționăm împreună
  • Colaborare între departamentele FRF pentru a cataliza acțiuni și procese transversale în materie de reglementări, politici, comunicare, resurse umane și infrastructură.
  • Sprijinirea membrilor afiliați în eforturile lor de a dezvolta și a pune în aplicare strategii și acțiuni organizaționale bazate pe prioritățile locale.
  • Implicarea activă a sponsorilor, fanilor, furnizorilor, mass-mediei, comunităților locale, administrației și societății civile în inițiativele de sustenabilitate.
  1. Protecția holistică a mediului

Ca o echipă care dorește în permanență să crească numeric, FRF interpretează protecția mediului în mod holistic. Împreună, se iau măsuri specifice pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului, care poate fi reprodus de către părțile interesate.

  1. Îmbunătățirea continuă

FRF și-a înființat propria echipă de mediu care monitorizează și controlează în mod regulat toate măsurile, garantând, de asemenea, respectarea legislației de mediu. Acest lucru permite FRF să lucreze la probleme în mod sistematic și să pună în aplicare măsuri specifice de protecție a climei și a mediului.