În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF, având în vedere punctul 2 al Hotărârii nr. 6 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României:

 • Dispune ca jocurile din cadrul competițiilor organizate de FRF programate până la data de 31.03.2020 inclusiv să se desfășoare fără spectatori în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 2 din ROAF:În cazul în care jocul se desfăşoară fără spectatori (“cu porţile închise“), au acces în stadion persoanele prevăzute la alin.1,lit.a)–j), la care se adaugă:
  a. Maximum 30 de oficiali, jucători, sponsori din cadrul fiecărui club,pe bază de tabel nominal semnat de delegatul clubului;
  b. Personalul angajat al clubului, strict necesar pentru funcţionarea instalaţiilor
  stadionului şi organizarea jocului, pe bază de tabel nominal şi legitimaţie de serviciu;
  c. Forţe de ordine ; numărul de persoane din dispozitivul de siguranță va fi consemnat în
  planul de acțiune;
  d. Ziarişti, câte unul de la fiecare organ de presă, pe bază de tabel nominal întocmit de
  clubul organizator;
  e. Cel mult 5 persoane, reprezentând autorităţile publice locale;
  f. Reprezentanţii FRF/LPF/AJF/AMFB, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei
  emisă de forul competent.
  g. Delegatul de joc va supraveghea respectarea prevederilor de mai sus.
 • Prin excepție de la prevederile de mai sus, în situația obținerii avizului prealabil al Direcției de Sănătate Publică competente la nivel local, jocurile vor putea fi organizate cu spectatori cu respectarea următoarelor condiții: (I) numărul de participanți să fie mai mic de 1.000 și (II) să fie efectuată o analiză a riscului cu privire la organizarea jocului respectiv cu spectatori elaborată la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică (anexată).