În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF:

– Aprobă modificarea alin. 1 al art. 19bis din ROAF astfel:
Pentru competițiile organizate de LPF, cluburile participante vor prezenta lista cuprinzând lotul celor 25 de jucători (denumită în continuare ”Lista A”) ce va fi compusă din următoarele categorii de fotbaliști profesioniști:
a) un număr minim de 6 jucători formați la nivel național
b) un număr minim de 2 jucători formați la nivelul clubului;
c) un număr maxim de 4 jucători non-UE, cu respectarea următoarelor condiții:

  • doi jucători non-UE, cu respectarea condiției că fiecare jucător non-UE dintre cei doi poate fi inclus în Lista A numai dacă, în ultimele 12 luni anterioare legitimării la clubul din România, a fost convocat la echipa națională a țării sale de cel puțin 3 ori.
  • un jucător non-UE poate fi înscris în Lista A dacă deține naționalitatea unei țări participante la ultima ediție a Cupei Mondiale de seniori.
  • un jucător non-UE poate fi înscris în lista A fără nicio restricție.

Pentru evitarea oricărui dubiu privind criteriile de mai sus, doar 3 din cei 4 jucători non-UE trebuie să îndeplinească condiții de eligibilitate, unui jucător nu i se aplică nicio restricție;
d) cu titlu de excepție, cluburile care, la data de 19.03.2015, aveau în derulare contracte cu un număr mai mare de 4 jucători non-UE îi vor putea înscrie pe toți în Lista A, cu respectarea celorlalte condiții privind numărul minim de jucători formați la nivel național și la nivel de club. Jucătorii non-UE legitimați la cluburi din România la data de 19.03.2015 vor putea fi înscriși în Lista A, chiar dacă nu îndeplinesc condiția privind numărul minim de participări la echipa națională și vor beneficia în continuare de excepțiile instituite prin prezentul articol și în situația în care se legitimează la alte cluburi sau își prelungesc prin acte adiționale contractele existente. Dacă un jucător non-UE legitimat la un club din România la data de 19.03.2015 se legitimează la un club din străinătate, el poate reveni fără a fi necesară îndeplinirea condiției prevăzute de art. 19bis alin.1 lit. c), doar dacă anterior a fost legitimat cel puțin 3 ani la cluburi din România;

– Aprobă modificarea art. 19bis alin. 7 din ROAF astfel:

Pentru Campionatul Național ”Liga a 2-a”, cluburile participante au obligația de a înscrie în raportul de arbitraj următoarele categorii de fotbaliști profesioniști:
a) un număr minim de 10 jucători formați la nivel național (a se vedea art. 45, alineatul 7);
b) un număr de maxim 2 jucători extracomunitari.

– Aprobă modificarea art. 45 alin. 7 lit. c din ROAF astfel:

c) Echipele din Liga a 2-a au dreptul să folosească maxim 2 jucători non-UE în același timp în teren şi sunt obligate să înscrie în raportul de arbitraj la fiecare joc oficial minim 10 jucători formaţi la nivel naţional.

– Aprobă completarea art. 19bis din ROAF cu un nou alin., numerotat 11 ce va avea următorul conținut:

Pentru sezoanele 2019 -2020, 2020 – 2021 și 2021- 2022, cluburile participante la competițiile organizate de LPF vor prezenta lista cuprinzând lotul celor 25 de jucători (denumită în continuare ”Lista A”) ce va fi compusă din următoarele categorii de fotbaliști profesioniști:
Sezonul 2019 – 2020
a) un număr minim de 8 jucători formați la nivel național
b) un număr minim de 2 jucători formați la nivelul clubului;
c) un număr maxim de 4 jucători non-UE cu respectarea condițiilor de la alin. 1 lit. c de mai sus
Sezonul 2020 – 2021
a) un număr minim de 10 jucători formați la nivel național
b) un număr minim de 2 jucători formați la nivelul clubului;
c) un număr maxim de 4 jucători non-UE cu respectarea condițiilor de la alin. 1 lit. c de mai sus
Sezonul 2021 – 2022
a) un număr minim de 8 jucători formați la nivel național
b) un număr minim de 4 jucători formați la nivelul clubului;
c) un număr maxim de 4 jucători non-UE cu respectarea condițiilor de la alin. 1 lit. c de mai sus

– Aprobă ca începând din sezonul 2019 – 2020, echipele din Liga 1 să folosească doi jucători U21 formați la nivel național, eligibili pentru echipa națională a României ca jucători titulari și să utilizeze efectiv, pe toată durata jocurilor un jucător U21 format la nivel național, eligibil pentru echipa națională a României.

– Aprobă ca începând din sezonul 2019 – 2020, cluburile din Liga 1 să aibă obligația de a avea și o echipă de juniori U16.

– Aprobă, în temeiul art. 4bis din ROAF, Contractul de asociere dintre cluburile CSM Lugoj (club participant în Liga a 3-a) și CSS Lugoj (club cu activitate de copii și juniori).