În conformitate cu dispozițiile art. 49 din Statutul Federației Române de Fotbal, Comitetul de urgență compus din Răzvan Burleanu, Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu, Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga, Vicepreşedinte FRF, hotărăște:

1. Aprobă completarea dispozițiilor art. 38 alin. 5 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice astfel:

5. Cluburile care doresc să participe în campionatele naţionale de juniori U17 şi U19 sunt obligate să solicite în scris, până la data de 31 iulie, înscrierea în competiții şi să primească avizul Serviciului competiţii juniori, care verifică îndeplinirea condiţiilor de participare prevăzute de regulamentul competiţiei. Pentru a participa la campionatele naționale de juniori cluburile respective trebuie să facă dovada că sunt afiliate la AJF competent teritorial şi că au participat în ediţia precedentă la campionatul judeţean de juniori.

În ceea ce privește cluburile care doresc să participe în campionatele naţionale de juniori U17 şi U19 și care nu au participat în ediția precedentă a campionatului județean de juniori, Comitetul Executiv al FRF poate aproba înscrierea și participarea acestora în competiții în temeiul unui aviz favorabil emis de Departamentele Competiții, Financiar și Juridic ale FRF.