În conformitate cu dispozițiile art. 49 din Statutul Federației Române de Fotbal, Comitetul de urgență compus din Răzvan Burleanu, Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu, Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga, Vicepreşedinte FRF, hotărăște:

– Aprobă Referatul Managerului Departamentului Licențe/Afilieri, domnul Viorel Duru, cu privire la afilierea provizorie a cluburilor ce au obținut drept de participare în ediția 2017/2018 a Campionatului Național Liga a 3-a și au efectuat formalitățile de înscriere în competiții și de afiliere la FRF, cu excepția cluburilor Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad (SM) și Asociația Club Sportiv Viitorul Ghimbav (BV). (Anexa nr. 1)

– Referitor la cluburile Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad (SM) și Asociația Club Sportiv Viitorul Ghimbav (BV) care nu dețin Certificat de Identitate Sportivă dar au efectuat demersurile la Ministerul Tineretului și Sportului pentru obținerea acestuia și, de asemenea, au depus cererile de înscriere în competiții și dosarul de afiliere la FRF în termenul prevăzut de ROAF, li se acordă termen pentru a face dovada obținerii CIS-urilor până la data de 04 august 2017 inclusiv, urmând ca în cazul în care prezintă documentele anterior menționate până la termenul limită mai sus indicat să fie afiliate și să poată participa în ediția 2017-2018 a Ligii a 3-a. În caz contrar, cluburile Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad (SM) și Asociația Club Sportiv Viitorul Ghimbav (BV) vor pierde dreptul de participare în Liga a 3-a.

– Aprobă Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Cluburilor din Liga a 3-a pentru data de 4 august 2017, ora 14.30 la sediul CF MOGOSOAIA, din Mogosoaia, Ilfov cu următoarea ordine de zi:

a) Constatarea întrunirii cvorumului;
b) Prezentarea listei oficiale a candidaților pentru funcția respectivă;
c) Desemnarea comisiei de validare a voturilor;
d) Alegerea reprezentanților cluburilor din Liga a 3-a ca membri ai Comitetului Executiv al FRF;
e) Prezentare Departament Marketing.