În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF, hotărăște:

  • Aprobă afilierea provizorie a cluburilor menționate în Referatul întocmit la data de 1 august 2023 de către Departamentul Licențe/Afilieri al FRF (Anexa 1).
  • Aprobă Referatul (Anexa 2) Departamentului Fotbal Feminin cu privire la formatul competițional, sezon 2023/2024 al Ligii 1 Feminin, Ligii 2 Feminin, Ligii 3 Feminin, Campionatul Național U17 Feminin, Liga Elitelor U15 Feminin, Campionatul Național U15 Feminin, Campionatul Național U11, Campionatul Național U13, cu mențiunea că cesiunea dreptului de participare menționată în cuprinsul Referatului mai sus amintit se aprobă sub condiția rezolutorie a îndeplinirii formalităților prevăzute de normele FRF aplicabile în materie.
  • Aprobă completarea art. 12, alin. 2.3 din ROAF astfel:

“2.3 În cazul cluburilor participante la competițiile de copii și juniori și fotbal feminin care au mai mulți jucători, la aceeași categorie de vârstă, convocați la echipele naționale, în scopul susținerii unor jocuri oficiale sau amicale, jocurile programate în cadrul competițiilor de juniori naționale/județene, la care participă aceste cluburi, vor fi amânate, la solicitarea scrisă a acestor cluburi, la o dată ulterioară stabilită de FRF și care va fi corelată cu calendarul internațional și intern, dar nu mai târziu de finalul sezonului competitional regulat. De asemenea, cluburile participante la competițiile de copii și juniori care au cel puțin 2 (doi) jucători, la aceeași categorie de vârstă, convocați la echipele naționale, vor putea solicita amânarea jocului echipei clubului aferent categoriei de vârstă la care participă jucătorii respectivi, jocul urmând a se disputa, conform cererii clubului, la o dată situată într-un interval care să asigure o perioadă de maximum 3 zile între data ultimei zile de convocare și data desfășurării jocului (de exemplu ultima zi a convocării este vineri, jocul va putea fi programat în zilele de sâmbătă, duminică, luni sau marți, conform solicitării clubului respectiv). Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor amâna doar jocurile aferente categoriei de vârstă la care participă jucătorii convocați.”