1. Având în vedere solicitările cluburile participante în Campionatul național Liga a 2-a cu privire la faptul că acestea nu dețin în prezent jucători formați la nivelul clubului, dispune modificarea art. 19 alin. 15 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice astfel:

”Pentru Campionatul Național ”Liga a 2-a” cluburile participante au obligația de a înscrie în raportul de arbitraj următoarele categorii de fotbaliști profesioniști:

a) un număr minim de 4 jucători formați la nivel național (a se vedea art. 45, alineatul 7) începând cu sezonul 2015/2016;
b) un număr minim de 2 jucători formați la nivelul clubului (a se vedea art. 45, alineatul 7) începând cu sezonul 2016/2017;
c) un număr de maxim 2 jucători extracomunitari, cu respectarea următoarei condiții: […]”

De asemenea aprobă introducerea art. 19 alin. 16 având următorul conținut:

”În situația în care un club participant la Campionatul național Liga a 2-a nu deține în lot numărul minim de jucători ce îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 19 alin. 15 numărul de jucători înscriși în raportul de arbitraj va fi redus în mod corespunzător. Locurile libere pot fi completate la următoarele jocuri cu jucători care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.”

2. Aprobă denumirea competițiilor de juniori A și B – Elită, astfel:

– Liga Elitelor U19 EST
– Liga Elitelor U19 VEST
– Liga Elitelor U17 EST
– Liga Elitelor U17 EST,

Urmând ca celelalte competiții de juniori A și B să păstreze denumirile ”Campionatul Național de Juniori A” și respectiv ”Campionatul Național de Juniori B”.

3. Ia act de solicitarea domnului Cătălin Cighir, reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori în Comitetul Executiv al FRF și aprobă următoarele:

a. Structura competiţiilor naţionale pentru copii şi juniori ediţia 2015/2016 sub noua denumire (Liga Elitelor) – Anexa nr. 1
b. Calendarul competiţional 2015/2016 al competițiilor Liga Elitelor ”U19” și ”U17” și calendarul competițional al Campionatelor Naționale de juniori ”A ” şi ” B”Anexa nr. 2
c. Echipele participante în competițiile Liga Elitelor ”U19” și ”U17”, ediția 2015/2016Anexa nr. 3
d. Regulament Liga Elitelor ”U19’ şi ”U17” ediția 2015/2016Anexa nr. 4
e. Regulamentul Campionatului Naţional de juniori ”A” şi ”B” ediția 2015/2016 – Anexa nr. 5
f. Seriile Campionatelor Naţionale de juniori ”A” şi ”B” ediția 2015/2016 – Anexa nr. 6

4. Aprobă afilierea provizorie a Asociației Centrul Regional de Excelență Târgu Mureș și Asociației Centrul Regional de Excelență Timișoara.

5. În vederea sprijinirii Centrelor de Excelență, aprobă solicitarea Comisiei Centrale de copii și juniori cu privire la amânarea jocurilor echipelor Centrelor de Excelență din Timișoara și din Târgu Mureș din cadrul primei etape a competițiilor ”Liga Elitelor U17 Vest” și ”Campionatul Național de Juniori B”, urmând să fie reprogramată la o dată ulterioară. – Anexa nr. 7

6. Aprobă solicitarea Comisiei centrale de copii și juniori cu privire la modificarea programului jocurilor din cadrul competiției Liga Elitelor U17 Vest astfel încât să fie corelat programul echipei Centrului de Excelență Timișoara cu programul clubului ACS ASU Politehnica Timişoara (Liga a 3-a), deoarece ambele cluburi evoluează pe același teren. În consecință, Centrul de Excelență Timișoara va prelua programul clubului SC FC Braşov SA, iar SC FC Braşov SA va prelua programul Centrului de Excelență Timișoara, programul jocurilor din cadrul competiției Liga Elitelor U17 Vest fiind astfel cel prevăzut în Anexa nr. 7.

7. Aprobă ca sumele acordate de către Federația Română de Fotbal cluburilor participante în competițiile de juniori – elită (în total 200.000 de euro), cu excepția cluburilor ale căror echipe participă și în campionatul național Liga I, să fie atribuite astfel:
– 25 % din sumă la începerea competiției;
– 25 % din sumă la sfârșitul turului;
– 25 % din sumă la începutul returului;
– 25 % din sumă la finalul competiției.

8. În conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv din 20.08.2015 și având în vedere că majoritatea cluburilor din Liga a 3-a și Liga a 2-a nu au medici angajați permanent, aprobă completarea art. 27 alin. 5 din Regulamentul privind Statutul Antrenorului astfel:

”5. Conducătorul delegației (team managerul/directorul tehnic/ directorul sportiv) are obligația de a-și dovedi calitatea prin purtarea unui ID. Membrii staffului tehnic care au dreptul de a lua loc pe banca tehnică au obligația de a purta la loc vizibil un ID (card de identitate profesională) care va cuprinde cel puțin numele, prenumele, funcția și numărul licenței aflate în termen de valabilitate. De asemenea și membrii staffului medical (medic și masor/fizioterapeut/asistent medical) au obligația de a purta ID-uri. În situația cluburilor participante în Campionatul național Liga a 2-a și Liga a 3-a, ID-ul purtat de medici va cuprinde doar denumirea clubului și titulatura ”medic”.
Nerespectarea prevederilor de mai sus determină imposibilitatea persoanei respective de a ocupa un loc pe banca tehnică sau banca tehnică suplimentară.

9. În conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv din 20 august 2015, aprobă modificarea art. 49 alin. 1 teza finală din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice astfel:

”În toate competiţiile de juniori identificarea jucătorilor juniori se face pe baza carnetelor de legitimare şi a cărţilor de identitate/paşapoartelor jucătorilor, în original. În competițiile de seniori în cadrul cărora se utilizează și jucători juniori, identificarea acestora se va face pe baza carnetului de legitimare.”

10. Aprobă solicitarea cluburilor participante în campionatul national Liga a 3-a, seria a V-a, urmare a excluderii clubului FC Arieşul 1907 Turda, ca tragerea la sorți a jocurilor din cadrul seriei să se facă în baza unei formule Berger de 14 echipe în loc de utilizarea formulei Berger de 16 echipe astfel cum a fost utilizat iniţial.

11. Aprobă programul competițional al seriei a V-a din cadrul Ligii a 3-a, astfel cum rezultă din tragerea la sorți a jocurilor conform punctului 10 de mai sus.Anexa 8

12. Prezenta Decizie intră în vigoare începând cu data adoptării şi va fi comunicată unităților de management competente ale FRF pentru a se efectua toate demersurile necesare punerii în aplicare a prezentei