1. În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2.2 din ROAF, aprobă solicitarea SC Fotbal Club Ceahlăul SA Piatra Neamț și dispune amânarea jocului contând pentru etapa a II-a a Ligii 2, Seria I, Fotbal Club Gloria Buzău – SC Fotbal Club Ceahlăul SA Piatra Neamț programat inițial la data de 05.09.2015 și reprogramarea acestuia la o dată ulterioară.

2. Aprobă solicitarea domnului Pavel Velcotă, manager al Serviciului Competiții Juniori, cu privire la completarea art. 12 din ROAF prin introducerea unui nou alin. 2.4 având următorul conținut:

”În cazul cluburilor participante la competițiile de copii și juniori care au 4 sau mai multi jucatori convocați la echipele naționale, în scopul susținerii unor jocuri oficiale sau amicale, jocurile programate în cadrul competitiilor de juniori naționale/județene, la care participă aceste cluburi, vor fi amânate, la solicitarea scrisă a acestor cluburi, la o dată ulterioară stabilită de FRF si care va fi corelată cu calendarul internațional și intern, dar nu mai târziu de finalul sezonului competitional regulat.”

3. Aprobă solicitarea domnului Cristian Vornicu, reprezentant în Comitetul Executiv al FRF al cluburilor de fotbal în sală, cu privire la înscrierea echipei a doua a clubului United Galați în Liga a 2-a de fotbal în sală, ediția 2015-2016.

4. Având în vedere că durata demersurilor juridice necesare pentru înființarea Centrului Regional de Excelență Timișoara nu poate fi estimată și în scopul asigurării desfășurării normale a competițiilor de juniori în care participă echipele Centrului Regional de Excelență anterior menționat, dispune completarea art. 44 din ROAF astfel:

”Prin excepție de la dispozițiile alin. 4 de mai sus, echipele Centrelor Regionale de Excelență pot participa la jocuri pe bază de tabele nominale. Astfel, echipele Centrelor Regionale de Excelență vor putea participa la jocurile din cadrul competițiilor organizate de FRF la care participă dacă prezintă tabelul nominal cu jucătorii și vizele medicale.”

5. Prezenta Decizie intră în vigoare începând cu data adoptării şi va fi comunicată Unităților de management competente ale FRF pentru a fi pusă în aplicare.