– Aprobă ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a FRF din data de 30 martie 2015 
 
– Aprobă nominalizarea scrutatorilor. 
 
– Aprobă desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia în situaţia în care a fost făcut prin stenogramă.
 
– Aprobă afilierea şi dezafilierea definitivă a structurilor sportive prezentate în tabelul nominal întocmit de Direcţia Licenţe/Afilieri a FRF.
 
– Ia act de raportul Comitetului Executiv și al administrației FRF privind activitatea din perioada  martie 2014 – februarie 2015. 
 
– Aprobă bilanţul contabil pe anul 2014 şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv. 
 
– Aprobă raportul de activitate şi bilanţul contabil al SC Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia SRL pe anul 2014 şi descărcarea de gestiune a administratorului. 
 
– Aprobă raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2014. 
 
– Aprobă raportul de audit extern pentru anul 2014.
 
– Aprobă planul anual de activitate şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli pe anul 2015. 
 
– Aprobă Planul strategic pentru dezvoltarea fotbalului din România 2015 – 2020.
 
– Aprobă Hotărârea Adunării Generale a FRF din data de 30 martie 2015.