– Constată întrunirea cvorumului prevăzut de art. 36 din Statutul FRF, Adunarea Generală Ordinară a FRF din data de 18 aprilie 2018 fiind constituită în mod statutar.

– Aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a FRF din data de 18 aprilie 2018.

– Ia act de alocuțiunea Președintelui FRF, domnul Răzvan Burleanu.

– Aprobă ca următoarele persoane să aibă calitatea de scrutatori: Dincă Dorinel, Cojocaru Iulian, Nistor Dumitru, Avramescu Valentin.

– Aprobă componența comisiei de validare a voturilor: Bogdan Gheorghiță, Cristian Bivolaru, Văduva Ștefan, Giurescu Constantin, Răscol Gabriel-Adrian.

– Aprobă desemnarea următoarelor persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial: Anton Ciprian, Rancz Lajos, Birț Teodor.

– Aprobă afilierea cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Direcția Licențe și Afilieri care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.

– Aprobă dezafilierea definitivă (pierderea calității de membru al FRF), inclusiv dezafilierea definitivă de drept, a cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Direcția Licențe și Afilieri care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.

– Aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv al FRF, Comisiilor și Administrației FRF pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală și până în prezent.

– Aprobă bilanțul contabil pe anul 2017, precum și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

– Aprobă raportul de activitate și aprobă bilanțul contabil pe anul 2017 a SC Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia SRL.

– Aprobă raportul de activitate și aprobă bilanțul pe anul 2017 al Fundației „Fotbal pentru Comunitate”.

– Aprobă raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.

– Ia act de raportul de audit extern pentru anul 2017,

– Aprobă planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

– Alege în funcția de președinte al FRF pe domnul Răzvan Burleanu.

– Aprobă ca votul pentru candidații la funcția de membru al Comitetului Executiv, care nu au contracandidat pentru eșalonul respectiv să fie deschis.

– Ia act de retragerea candidaturii domnului Călin Cojocaru pentru funcția de reprezentant al cluburilor din Liga 3 în Comitetul Executiv.

– Se aleg prin vot deschis reprezentanții Ligii I (domnii Valeriu Argăseală și Cristian Tănase), Ligii 2 (Marcel Ghergu și Marius Burcă), Ligii 3 (Mihai Dăscălescu și Florea Spînu), cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori (Cătălin Cighir) și cluburilor cu activitate de fotbal feminin (Alin Cioban).

– Alege în funcția de vicepreședinte al FRF, reprezentant al asociațiilor județene de fotbal, pe domnul Octavian Goga.

– Alege în funcția de membru al Comitetului Executiv, reprezentant al cluburilor de fotbal în sală, pe domnul Cristian Vornicu.

– Confirmă validarea alegerilor pentru Comitetul Executiv al FRF și aprobă componența nominală a Comitetului Executiv astfel:

Răzvan Burleanu (Președinte FRF), Gino Iorgulescu (Primul vicepreședinte al FRF), Octavian Goga (Vicepreședinte FRF), Valeriu Argăseală, Cristian Tănase (Reprezentanți ai cluburilor din Liga I), Marius Burcă, Marcel Ghergu (Reprezentanți ai cluburilor din Liga 2), Florea Spînu, Mihai Dăscălescu (Reprezentanți ai cluburilor din Liga 3), Alin Cioban (Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin), Cristian Vornicu (Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală), Cătălin Cighir (Reprezentant al cluburilor de copii și juniori), Emilian Hulubei (Președinte AFAN), Mihai Stoichiță (Director Tehnic FRF), Kyros Vassaras (Președinte CCA)

– Aprobă componența nominală a Comisiei de Cenzori a FRF: Florin Constantin, Marian Toma și Mirel Pleșca.

– Aprobă Hotărârea Adunării Generale a FRF din data de 18 aprilie 2018.