Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Fotbal, întrunită la data de 10 mai 2016, ora 12:00, la Casa Fotbalului, hotărăște:

– Constată întrunirea cvorumului stabilit prin art. 29 alin. (1) din Statutul FRF, Adunarea Generală Ordinară a FRF din data de 10 mai 2016 fiind constituită în mod statutar.

– Aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a FRF din data de 10 mai 2016.

– Aprobă ca următoarele persoane să aibă calitatea de scrutatori: Claudiu Popa (AFC Astra), Valentin Adamescu (FC Brăila), Ciprian Anton (AJF Suceava), Mihai Dăscălescu (AFC Unirea 1924 Alba Iulia).

– Aprobă desemnarea următoarelor persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial: Gabriel Magdaș (FC Zalău); Adrian Lucaci (AJF Arad); Lucian Petre (CSS Brașovia Brașov).

– Aprobă afilierea cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Unitatea de management Licențe și Afilieri (anexa 1). În privința cluburilor participante în competițiile organizate de FRF și care nu au obținut până în prezent Certificatul de Identitate Sportivă aprobă ca acestea să rămână afiliate provizoriu până la proxima ședință a Adunării Generale când se va lua o decizie cu titlu definitiv cu privire la acestea.

– Aprobă cu unanimitate de voturi dezafilierea (pierderea calității de membru al FRF) cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Unitatea de Management Licențe și Afilieri (anexa 2).

– Aprobă cu unanimitate de voturi raportul privind activitatea Comitetului Executiv al FRF, Comisiilor și Administrației FRF pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală.

– Ia act de prezentarea sistemului informatic de administrare a competițiilor, jucătorilor, arbitrilor și antrenorilor din România – Football Management System.

– Aprobă cu unanimitate de voturi bilanțul contabil al FRF pe anul 2015, precum și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

– Ia act de raportul de activitate și aprobă cu unanimitate de voturi bilanțul pe anul 2015 a SC Centrul de Fotbal Mogoșoaia SRL, profitul net urmând a fi reinvestit în această societate.

– Ia act de raportul de activitate și aprobă cu unanimitate de voturi bilanțul pe anul 2015 al Fundației “Fotbal pentru Comunitate”.

– Ia act de raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.

– Ia act de raportul de audit extern pentru anul 2015.

– Aprobă cu unanimitate de voturi planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

– Aprobă cu unanimitate de voturi înființarea unei fundații a FRF cu scopul derulării unor programe educaționale.

– Aprobă cu unanimitate de voturi acordarea către CF Mogoșoaia SRL a dreptului de administrare și utilizare a bazei sportive Buftea.

– Aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a Comisiei de Cenzori a FRF: Florin Constantin – președinte, Mirel Pleșca – membru, Marian Toma – membru.

– Adoptă cu unanimitate de voturi Hotărârea Adunării Generale a FRF din data de 10.05.2016.