Fiind îndeplinite condiţiile referitoare la cvorum prevăzute de art. 29 din Statutul FRF, Adunarea Generală a FRF din 28 iunie hotărăşte următoarele:

VEZI AICI HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE!