Proiectul se implementează în perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, respectiv 12 de luni, și este finanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/168/6.1/G/145053. Valoarea totală a proiectului este de 1.094.611,93 lei.
 
Scopul proiectului este facilitarea accesului la piața muncii pentru un număr de 15 persoane, din care 11 aparțin grupurilor  vulnerabile: 6 persoane cu dizabilități, 5 romi prin angajarea într-o structură de economie socială, cu scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării și riscului de sărăcie din județul Ilfov. 
 
Obiectivele operaționale ale proiectului constau în:
Dezvoltarea unei structuri de economie socială în județul Ilfov, comuna Mogoșoaia   al cărei profil este unul de producție de bunuri și servicii, respectiv crearea unei linii de producție pentru produse promoționale și produse publicitare
Creșterea capacității de a ocupa un loc de muncă și adaptabilității a 11 persoane din grupurile vulnerabile, prin cuprinderea în programe de formare și angajare într-una din meseriile: agent vânzare, muncitor serigrafie, designer, muncitor ambalare, muncitor imprimerie
Promovarea conceptului de economie socială și a beneficiilor oferite de acesta, printr-o campanie de conștientizare și informare 
 
Printre cele mai importante rezultatele preconizate ale proiectului:
înființarea și dezvoltarea unei structuri de economie socială;
creșterea gradului de informare privind rolul și importanța economiei sociale prin intermediul unei campanii pe stadioane;
creșterea nivelului de calificare și specializare pentru 15 persoane aparținând grupului țintă al proiectului.
 
Proiectul se înscrie în obiectivele fundamentale afirmate în cadrul Consiliului European de la Lisabona (2010): incluziunea activă a forței de muncă și lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale a grupurilor marginalizate, acordând atenție dezvoltării serviciilor sociale și economiei sociale precum și angajării în muncă a persoanelor cu dizabilități.
 
Economia socială este un sector format din cooperative, societăți mutuale, fundații, întreprinderi sociale şi asociații care împărtăşesc valori specifice şi reprezintă un alt mod de a face afaceri, de a produce, de a consuma şi de a oferi locuri de muncă. Aceste întreprinderi operează cu capital, dar nu pentru capital.
 
Pentru mai multe informaţii privind proiectul „ Sportul – spațiu de incluziune socială”, vă rugăm să contactaţi echipa proiectului la numărul de telefon 021 302 91 50 sau puteți scrie un e-mail la adresa monica.somandroiu@frf.ro.