Proiectul s-a desfășurat în mai multe etape: implementarea măsurilor interne de reformă rezultate din evaluarea propriei activități, angajarea unui cosultant independent și însușirea recomandărilor acestuia, auditul de certificare și obținerea atestatului. Procesul va continua prin evaluări la 11 și la 22 de luni de la certificare, iar misiunea conducerii FRF este de a continua procesul de dezvoltare organizațională, bazate pe conceptul de bună guvernanță.

„Prin obținerea certificatului ISO 9001, Federația Română de Fotbal demonstrează că managementul proceselor și proiectelor derulate de organizație are loc structurat și prin acordarea unei atenții deosebite satisfacerii nevoilor membrilor afiliați, spectatorilor jocului de fotbal și ale sponsorilor și partenerilor comerciali. Totodată, FRF demonstrează că se preocupă constant de îmbunătățirea continuă a propriei activități și de evaluarea gradului de satisfacție a tuturor celor cu care interacționează”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„Obținerea certificatului ISO 9001 pentru management de calitate vine ca o confirmare a rezultatelor foarte bune obținute pe plan intern, în procesul de reformă instituțională, dar este însoțit de responsabilitatea noastră pentru continuarea parcursului validat prin obținerea certificatului. Iar acesta nu se încheie aici. Suntem o organizație modernă, a cărei preocupare continuă este inovarea, îmbunătățirea, dezvoltarea. Planurile noastre viitoare, pe palierul bunei guvernanțe, prevăd introducerea unor măsuri specifice și obținerea unor certificări în domenii precum calitatea organizării evenimentelor, dar și integritatea și antifrauda, iar în perspectivă certificări privind responsabilitatea socială și protecția mediului”, a mai spus Răzvan Burleanu.

„Federația Română de Fotbal mulțumește organismului de certificare și echipei SRAC CERT pentru procesul de evaluare a modului în care toate activitățile sunt aliniate standardului ISO 9001:2015”, a punctat Florin Șari, manager responsabilitate socială și bună guvernanță. SRAC CERT este un organism de certificare cu un portofoliu prestigios de firme și autorități publice auditate și certificate și este parte a rețelei IQNET, cea mai mare structură asociativă de profil din Europa. Federația Română de Fotbal este prima federație sportivă din România care obține certificatul ISO 9001 și una din primele din Europa care au parcurs cu succes acest proces.

Din partea FRF, în echipa de proiect au fost implicați Florin Șari și Alina Roșca-Filip, responsabil resurse umane în cadrul FRF.