Federația Română de Fotbal a editat și tipărit “Ghidul UEFA pentru stadioane de calitate”. Conceput pentru a ajuta persoanele implicate în dezvoltarea, proiectarea sau construcția/renovarea stadioanelor, ghidul are scopul de a oferi un set de instrucțiuni ușor de asimilat, acoperind toate problemele care apar de la inițierea proiectului până la inaugurare.

Ghidul este conceput astfel încât să prezinte etapele procesului în ordine cronologică, oferind recomandări simple și concise pentru o gamă largă de probleme, de la formarea unei echipe de proiect și alegerea arhitectului, evaluarea opțiunilor de proiectare și rezolvarea problemelor legale, financiare și tehnice, la cunoașterea facilităților unui stadion și, în final, la alegerea unui constructor, până la ziua inaugurării. Ghidul se încheie cu un studiu de caz care prezintă stadioane de toate dimensiunile din Europa.

Ghidul va fi pus la dispoziția tuturor membrilor afiliați, dar și a autorităților. Obiectivul este îmbunătățirea calității stadioanelor, nu doar din punct de vedere al funcționalității și al proiectării, ci și al modului în care contribuie la binele comunității.

“Dezvoltarea infrastructurii fotbalistice reprezintă o prioritate câtă vreme provocările pe care le are în față fotbalul românesc, în evoluția lui către un standard cât mai înalt de performanță, impun îndeplinirea acestui obiectiv atât pentru atingerea rezultatelor sportive, cât și pentru creșterea numărului de practicanți și promovarea fotbalului ca fenomen social. Fotbalul românesc poate completa dezvoltarea reală doar printr-un efort susținut de amplificare a proiectelor de infrastructură, către un nivel de calitate superioară”, a spus Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.